Kancelaria Notarialna w Słupsku

 

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariuszy Pawła Jana Dworczyńskiego i Aleksandry Gąseckiej-Szewczuk prowadzonej w formie spółki partnerskiej.

Oferujemy obsługę w zakresie dokonywania wszystkich określonych ustawowo czynności notarialnych. Gwarantujemy profesjonalizm i rzetelność oraz najwyższą staranność w przeprowadzaniu czynności prawnych.

Zapraszamy do siedziby Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ulicy Starzyńskiego 8/2 lub kontaktu e-mailowego albo telefonicznego. Kancelaria czynna jest w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.30 oraz poza tymi godzinami po indywidualnym umówieniu spotkania.

Zakres podejmowanych czynności

Naszą rolą jest zabezpieczenie praw i interesów stron zaangażowanych w czynność notarialną oraz wszystkich osób, dla których czynność ta może wywrzeć skutki prawne.

W naszej kancelarii zrealizują Państwo następujące czynności:

• zlecą sporządzenie aktu notarialnego,
• zlecą sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
• zlecą sporządzenie poświadczenia podpisu i daty,
• zlecą doręczenie oświadczenia,
• zlecą spisanie protokołu,
• zlecą sporządzenie protestów weksli i czeków,
• przekażą na przechowanie pieniądze lub inne mienie,
• zlecą spisanie protokołu strony internetowej,
• zlecą sporządzenie odpisów dokumentów.

W naszej Kancelarii Notarialnej uzyskają Państwo informacje dotyczące niezbędnych dokumentów, wysokości taksy notarialnej oraz wysokości podatków. Usługi notarialne realizujemy w zakresie prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz innych gałęzi prawa.

Tajemnica notarialna

Jako notariusze jesteśmy zobowiązani do pełnej dyskrecji. Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej określa artykuł 18. ustawy Prawo o notariacie. Tajemnicy zawodowej podlegają wszystkie okoliczności sprawy, o której notariusz powziął wiedzę w trakcie wykonywania czynności. Notariusz nie może ujawniać nie tylko treści aktów notarialnych czy poświadczeń, ale również wypowiedzi stron i ich pełnomocników. Obowiązek zachowania tajemnicy jest dożywotni i ma na celu ochronę słusznych interesów stron.