Prawo spadkowe

Istotą prawa spadkowego są przesunięcia majątkowe w następstwie śmierci spadkodawcy, kiedy to jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na spadkobierców. Na mocy Kodeksu Cywilnego wyróżniamy dwa rodzaje spadkobierców – spadkobierców ustawowych i testamentowych. Każdy z nich ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia spadku. Sprawy spadkowe można załatwić u notariusza.

Testament i spadki

Sporządzenie testamentu u notariusza to gwarancja, że testament nie zaginie, a w jego treść nie będą ingerować osoby trzecie. Notariusz w trakcie spisywania dokumentu upewnia się, że jego treść wynika z woli spadkodawcy i jest on świadom jej skutków prawnych. Pozostałe usługi notarialne w zakresie spadków dotyczą:

• spisywania testamentów z zapisem windykacyjnym,
• otwarcia i ogłoszenia testamentu,
• sporządzenia oświadczenia przyjęcia spadku,
• sporządzenia oświadczenia przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
• sporządzenia oświadczenia odrzucenia spadku,
• spisywania aktów poświadczenia dziedziczenia,
• sporządzania umów o dział spadku.

Warto wiedzieć, że testament notarialny można w każdej chwili odwołać lub zmienić. Spisanie testamentu kosztuje ok. 50 złotych (w przypadku dodatkowych zapisów ok. 100 złotych). Zmiana treści testamentu jest równoznaczna z wniesieniem opłaty w wysokości 30 zł.

Uwaga:
Poświadczenie dziedziczenia uzyskane u notariusza nie zwalnia z obowiązku opłaty skarbowej. Urząd Skarbowy należy zawiadomić o nabyciu spadku w formie zeznania podatkowego dostępnego jako formularz SD-3.