Prawo rodzinne i opiekuńcze

Świadczymy usługi notarialne w zakresie prawa rodzinnego. Działamy na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zajmujemy się zarówno rozszerzeniami, jak i ograniczeniami wspólnoty majątkowej między małżonkami. Czynności notarialne z udziałem nieletnich wykonujemy w oparciu o dobro dziecka.

Majątkowe umowy małżeńskie

W zakresie majątkowych umów małżeńskich oferujemy:
• ograniczenia wspólnoty majątkowej,
• rozszerzania wspólnoty majątkowej,
• wprowadzenie rozdzielności majątkowej,
• umowy o podział majątku w trakcie separacji,
• umowy o podział majątku w następstwie rozwodu,
• inne umowy, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe między małżonkami.

Oryginały aktów notarialnych są przechowywane w siedzibie notariusza. Strony (ewentualnie osoby upoważnione) otrzymują od notariusza odpis.

Notarialne umowy alimentacyjne

Umowy alimentacyjne można zawierać w formie umów notarialnych. Taki dokument powinien posiadać oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji. Dokument w ten formie ma moc tytułu wykonawczego. Taką umowę warto zawrzeć w sytuacji, w której dłużnik deklaruje się do płacenia alimentów w ustalonej wysokości albo w sytuacji, w której strony nie chcą wchodzić na drogę sądową. Umowy alimentacyjne mogą dotyczyć alimentów na dzieci, byłych małżonków, rodziców i nie tylko.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług notarialnych w zakresie spraw rodzinnych, zapraszamy do siedziby naszej kancelarii w Słupsku przy ul. ul. Starzyńskiego 8/2. Interesantom zapewniamy pełną dyskrecję.