Jak działa depozyt notarialny?

Co to jest i jak w praktyce działa depozyt notarialny?

Depozyt notarialny jest idealnym narzędziem do zabezpieczenia obu stron transakcji przy sprzedaży i zakupie nieruchomości. W związku z dokonywaną w kancelarii czynnością notarialną notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie pieniądze, w celu wydania ich konkretnej osobie. Działanie takie jest zgodne z art. 108 ustawy prawo o notariacie, który pozwala na przetrzymywanie na rachunku kancelarii środków na zabezpieczenie zakupu nieruchomości. Pozwala to chronić obie strony transakcji. Notariusz z przyjęcia pieniędzy do depozytu sporządza protokół. W chwili jego sporządzania pieniądze muszą być już zaksięgowane na koncie depozytowym notariusza, czyli specjalnym koncie bankowym, przeznaczonym wyłącznie do celów depozytowych. W protokole strony dokładnie określają, kiedy i komu notariusz wypłaci zdeponowane środki.

Korzyści związane z depozytem notarialnym

Depozyt notarialny wykorzystywany jest najczęściej w przypadkach zawierania umów sprzedaży, gdy zapłata ceny ma nastąpić ze środków własnych kupującego. Zastosowanie depozytu notarialnego przy umowie sprzedaży ma dużo zalet. Przede wszystkim takie rozwiązanie jest zabezpieczeniem interesów obu stron umowy. Potwierdza, że kupujący posiada wystarczające środki na zakup nieruchomości, co zapewnia bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Poza tym pieniądze powierzone notariuszowi są bezpieczne, a stworzony protokół dokładnie określa, co należy z nimi zrobić w przypadku podpisania oraz niepodpisania umowy.