Jak sporządzić intercyzę? Notariusz pomoże

Podpisując intercyzę małżonkowie potwierdzają, że godzą się na podział majątku w niej opisany. Intercyza może być w każdym momencie zmieniona lub rozwiązana przez małżonków. Jeśli została spisana przed ślubem, do którego nie doszło, dokument po prostu traktowany jest jako nieistniejący. Nie ma więc w tym wypadku żadnego ryzyka.

Co jest potrzebne do sporządzenia intercyzy?

Aby spisać umowę rozdzielności majątkowej potrzebne są:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli umowa zawierana jest po ślubie);
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób zawierających umowę.

Jakie są możliwości podziału majątku małżonków?

  • Ograniczenie wspólności majątkowej.

Małżonkowie decydują o wyłączeniu niektórych składników ze wspólnego majątku.

  • Rozszerzenie wspólności majątkowej.

W tej sytuacji wszystko to, co było własnością jednego z małżonków po ślubie staje się wspólne.

  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Po podpisaniu takiej umowy małżonkowie mają odrębne majątki i samodzielnie nimi dysponują według własnego uznania. Oznacza to niezależność finansową i ochronę jednego z małżonków przed konsekwencjami decyzji biznesowych drugiego.

  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Małżonkowie mają rozdzielność majątkową, ale w wypadku rozwodu małżonek z mniejszym dochodem może żądać wyrównania.

Jak spisać intercyzę?

W intercyzie powinno być wymienione wszystko, co jest własnością każdego z małżonków oraz ustalone zasady podziału majątku w przypadku rozwodu. Narzeczeni lub małżonkowie powinni najpierw ustalić, którą z czterech wyżej wspomnianych form intercyzy chcą podpisać. Następnie muszą się udać do notariusza i w jego obecności podpisać akt, aby był on ważny. Obie strony muszą dobrowolnie zgodzić się na ustalone warunki, dlatego niezbędna jest ich osobista obecność.

Koszty sporządzenia intercyzy

Kiedy intercyzę podpisują narzeczeni, koszty jej sporządzenia są niższe niż po zawarciu małżeństwa. Są ustalone przez Ministra Sprawiedliwości na 400 zł plus podatek VAT. W przypadku małżonków koszt jest zależny od wartości ich majątku.